Dump af storskrald

Byggeaffald i storskralds container

Bil holder ind foran vores storskraldscontainer og aflæsser en større mængde byggeaffald. Fredag d. 12. Juli 2012

Kontakt Bestyrelsen